Praktijk_voor_Kunstzinnige_Begeleiding_en_Therapie_Mireille_van_t_Hoff_header03

Privacy Verklaring

Praktijk voor kunstzinnige therapie en begeleiding

Met de nieuwe wet op de privacy regelt de overheid dat gegevens goed beschermd worden. Op deze pagina staat welke gegevens en waarom deze gegevens nodig zijn.

Persoonlijke gegevens
De volgende gegevens worden verzameld:

  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • Email adres
  • BSN nummer
  • Verzekeringsnummer
  • Huisarts
  • Schoolgegevens

De praktijk verwerkt de gegevens om contact met de cliënt op te kunnen nemen. Zowel telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post). Daarnaast zijn de gegevens nodig voor declaratie zorgverzekeraar.
De gegevens worden gezien door de therapeut, administratiekantoor dat de boekhouding in beheer heeft en de software beheerder.

Delen met derden
Tijdens intervisie of voor scholingsdoeleinden zal de cliënt en zijn werk anoniem worden besproken, tenzij anders met de cliënt is overeengekomen tijdens het intakegesprek.
De therapeut houdt zich aan haar beroepscode van geheimhouding. Contact met derden (arts en/of andere zorgverleners) zal alleen na schriftelijke toestemming van de cliënt of diens ouder(s)/verzorger(s) plaatsvinden.


Reviews

Foto’s van het gemaakte werk en/of cliënt worden niet zonder schriftelijke toestemming gebruikt.
Ervaringen worden anoniem en niet zonder schriftelijke toestemming gebruikt.

Cliëntdossier
Al het gemaakte werk wordt toegevoegd aan het dossier. Aan het eind van de behandelserie mag de cliënt het gemaakte werk meenemen.
Het cliëntendossier wordt minimaal 15 jaar bewaard en de administratie heeft een bewaartermijn van 10 jaar. Daarna zal het dossier worden vernietigd.

Beveiliging
De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Computer en telefoon van de therapeut zijn te allen tijde vergrendeld met een code.

Inzage en veranderingen
Voor het inkijken of laten verwijderen van gegevens en op het intrekken van reeds verleende toestemming, kan contact worden opgenomen per mail. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies
De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar informatie wordt opgeslagen zodat deze niet steeds te hoeven worden ingevuld. Ook kan worden gezien hoeveel bezoekers de website bezoeken. Naam of andere zaken van de bezoeker is niet zichtbaar. Het is slechts ter analyse van de hoeveelheid bezoekers.

Klacht
Voor het indienen van een klacht over de privacy regeling is het van belang om hierover met de therapeut in gesprek te gaan. Tevens kan er een klacht worden ingediend bij de AP, Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Praktijk voor kunstzinnige therapie en begeleiding
Kunstzinnig therapeut Mireille van ’t Hoff
Van Grobbendonckstraat 18, 5021 GP Tilburg
info@kunstzinnigetherapietilburg.nl
Tel. 06-28652677

Praktijk_voor_Kunstzinnige_Begeleiding_en_Therapie_Mireille_van_t_Hoff_aquarel_oranje

Contact

PRAKTIJK VOOR KUNSTZINNIGE
BEGELEIDING EN THERAPIE
Mireille van ’t Hoff, kunstzinnig therapeut
Tel. 06 – 286 526 77
info@kunstzinnigetherapietilburg.nl

U kunt ook het contactformulier invullen

Direct naar